Reparació del reg

Màxima prioritat en localitzar i reparar l’avaria.

Es tracta d’uns servei altament qualificat que dona l’empresa. Com el seu propi nom indica “Tecnologia i Regs”; l’empresa va néixer fa 30 anys exercint com activitat principal la instal·lació de regs automatitzats, ja siguin d’aspersió o bé amb goter autocompensat i sempre vetllant les últimes novetats i avanços en tecnologia punta dins  d’aquest sector.

Som especialistes en disseny i instal·lacions de reg d’aspersió per les gespes i zones de grans superfícies en jardins, camps de futbol, ets. ,  així com a reg mes localitzat com pot ser el reg de goter per l’arbrat i arbustos del jardí. Tot controlat per automatismes subministrats amb  corrent, a piles o ara ja amb Bluetooth i/o  wifi que permet la seva programació segons les diferents necessitats hídriques dins de  cada estació de l’any.

Com a servei postvenda tenim el servei de reparació del sistema de reg,  prioritzant sempre un servei ràpid i urgent per les seves conseqüències en cas d’avaria, tant a nivell de control de les fuites com de la conservació i manteniment de les especies a regar.

reparareg