Plantació d’arbrat i arbustives

La tardor i l’hivern les estacions aconsellables per realitzar les plantacions.

Quan arriba el període de la plantació de l’arbrat,  un dels factors importants son les arrels. Hi ha diferència entre els arbres amb arrel despullada i els arbres amb contenidor i/o amb pa de terra. Cal  tenir en compte si es tracta d’arbrat de fulla caduca o de fulla perenne. Per últim també tenir en compte a resistència que tindrà la varietat durant la temporada d’hivern.

Mentre no hi hagi gelades, es poden plantar arbres i arbustos des de octubre a març.  Els arbres amb arrel despullada es poden plantar fins al mes de març . L’arbrat amb pa de terra es poden plantar fins a finals de maig, mentre que l’arbrat amb contenidor es pot plantar durant tot l’estiu, això si, donant el suport de reg necessari pel seu arrelament.

La plantació de l’arbrat ens integra dins de la naturalesa i podem gaudir de moltes de les seves avantatges. Per tot això cal escollir be les varietats a plantar, tenint en compte l’objectiu que busquem. Si el nostre objectiu es aconseguir una bona ombra,  no es el mateix una varietat que una altra, si busquem avantatges pel seu manteniment també varia segons l’arbre escollit i si el que busquem es un arbre de fulla caduca o perenne cal escollir be. Amb les arbustives passa exactament el mateix.

Una vegada tenim clar les nostres preferències, només cal escollir la varietat adequada, donar-li un bon suport de reg i un posterior manteniment que faci que sempre tinguem l’arbre controlat (poda, retall, formació, ets.)

mantenimentjardins2