TECNOLOGIA I REGS, S.L.

Tecnologia i Regs, empresa fundada fa trenta anys, es dedica a la jardineria pública i privada, oferint un ampli ventall de serveis que van des de l’estudi i projecció de jardins i zones verdes fins a la execució i manteniment de les mateixes.
Som especialistes en crear espais naturals integrats en l’entorn.

Tecnologia i Regs compta amb els recursos humans, tècnics, instal·lacions i maquinària necessaris per a donar solució a qualsevol necessitat que pugui presentar-se dins de l’àmbit de la jardineria, les actuacions al medi natural i la gestió del paisatge urbà.

Treballem tant per l’administració pública i construcció com per comunitats de propietaris i particulars, amb línies de treball especialitzades per cadascuna, oferint les garanties de les següents acreditacions oficials:

  • Classificacions de Contractista de l’Estat per realitzar treballs tant d’obra (K6C) com de manteniment (O6C).
  • Registre d’Empreses Acreditades (R.E.A.).
  • Inscrits al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya (L-0077-S).

Un dels aspectes fonamentals per la nostra empresa és l’aplicació de les Normes de Prevenció de Riscos Laborals, així com la contínua formació i reciclatge del personal.

En coherència amb aquesta visió d’empresa, des de 2002 hem implantat el mètode de treball, la filosofia i les normes de qualitat ISO.

medioambiental
qualitat
seguretat
Prova1