Plantació de flor de temporada

Doni color al seu jardí

La presencia de flors amb colors variats en el nostre jardí fa que aquell espai prengui mes harmonia i alegria, atraient ocells i pol·linitzadors que ens introdueixen mes dins la naturalesa.

El cultiu de les flors transformen els llocs, expressen sentiments i proporcionen aquell toc de distinció en alguns casos especials.

Es important tenir en compte les condicions climàtiques que hi ha en cada lloc. D’acord amb el clima i temperatura d’on visquis algunes flors poden créixer mes ràpidament que d’altres. Algunes flors son massa sensibles per plantar-les a l’exterior, sobretot quan hi ha possibilitats de fortes gelades. En les nostres contrades tenim les gelades son habituals durant l’hivern.

Depèn del tipus de flor, algunes requereixen una major exposició al sol que d’altres així com n’hi ha que prefereixen créixer a l’ombra.

En algunes espècies la humitat atmosfèrica influeix durant el seu desenvolupament, concretament durant l’època de floració. Així mateix hi ha plantes que son mes tolerants a les sequeres que d’altres. La humitat es un factor molt important a tenir en compte.

Tecnologia i Regs dona aquest servei de plantació de flor de temporada tenint en compte tots aquest factors i plantant espècies autòctones o be resistents al nostre clima per tal de gaudir d’uns espais de color el màxim temps possible.

Es un servei que proporcionem als nostres clients, sobretot els clients de contracte on la plantació de flor de temporada no està inclosa. Realitzem 2 plantacions, l’una durant el mesos d’abril-maig, depèn de l’estat del planter al viver i que dona decoració i color al jardí les estacions de primavera i estiu (begònies, berbenes, geranis, surfinies, petúnies, ets..). L’altra plantació la realitzem durant els mesos de novembre-desembre amb flor per resistir les baixes temperatures i que dona cobertura als mesos d’hivern i fins ben entrada la primavera (pensaments, ciclàmens, crisantems, prímules, ets..)

 

como-plantar-flores
flortemporadapage