Projecte: rocalls

Projecte Estudi Disseny

Construcció de rocalls, generalment amb pedra de bosc envellida. Una bona solució per dissimular grans desnivells i marges.

Complement que gaudeix molt al jardí i bastant econòmic ja que ocupa molt espai amb un preu m2 gens exagerat.

  •  Any: varis
  •  Localització: varies
  •  Client: Particular
  •  Superfície:
  •  Col·laboradors: