Obra jardí juny 2023 (Balaguer)

Obra jardí juny 2023 (Balaguer)

Instal·lació de gespa artificial, construcció de línies de separació entre els diferents ambients del jardi, construcció de 3 parterres: parterre d'en front de la casa de sauló,  parterre de la zona de barbacoa amb greda volcànica i parterre lateral zona chilao també amb greda volcànica.

Instal·lació de passos fets amb lloses de color teneré.

Plantació d'arbustos i instal·lació de reg de goter a totes les plantacions del jardi.

 

  •  Any: 2023
  •  Localització: Balaguer
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 235 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia