Projecte

Jardí natural de poc manteniment

Construcció de jardí natural amb terra de sauló.  Prèviament s'ha instal·lat a sota del sauló una malla antigerminant per evitar la naixença de males herbes.

S'ha delimitat cada zona amb una separació feta amb adoquí de formigó donant forma a diferents parterres amb plantació d'arbustos i aromàtiques autòctons de la zona. Per damunt de la malla antigerminant s'ha estès 5 cm de gruix de marmolines de color i graves de riu.

  •  Any: 2020
  •  Localització: Linyola
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 150 m2
  •  Col·laboradors: