Projecte - jardí gran amb mínim manteniment

Jardí gran amb mínim manteniment

Jardí d'uns 350 m2 aprox. pensat per mantenir amb el mínim de consums possibles.  Part del davant amb graves de riu, greda volcànica i plantació d'arbre i d'arbustives de color. Part lateral i darrera amb sauló compactat, anivellat i plantació d'arbres de 4 / 5 especies diferents. El sauló permet una ràpida neteja del terreny. Reg per goter a tot arreu.

  •  Any: 2020
  •  Localització: Castellserà
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 350 m2
  •  Col·laboradors: