Projecte de manteniment

Guissona - manteniment zones verdes

Guissona es un municipi que hi tenim un sensació especial. Estem portant el manteniment des de fa uns 15 anys amb una bona col·laboració amb els regidors de l'Ajuntament i la brigada municipal. Es tracta d'un municipi que ha sofert un fort creixement durant els últims anys beneficiant-se de les noves normatives municipals en quan a la creació d'espais verds i arbrat. Aquí us deixem unes imatges il·lustratives d'alguns espais dels nostres treballs de manteniment.

  •  Any: 2021
  •  Localització: Guissona
  •  Client: Administració pública
  •  Superfície:
  •  Col·laboradors:
    Brigada muncipal