Projecte: enjardinament natural

Enjardinament natural

Jardi de gran superfície amb tota mena d'elements naturals:  camí de fusta, marmolines de varis colors, sembra de gespa natural, arbustives i arbrat i reg de goter i aspersior.

  •  Any: 2019
  •  Localització: Barbens
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 180 m2
  •  Col·laboradors:
    gespa natural