Condicionament parcel·les guarderia municipal (Belianes)

Condicionament parcel·les guarderia municipal (Belianes)

condicionament de les dues parcel·les actuals i convertir-les en 3 parcel·les (2 sorrals i 1 amb gespa artificial).

Instal·lació de tub corrugat de 20 cm diàmetre, separació entre sorral i gespa.

Instal·lació de troncs a diferent alçades.

Instal·lació de travessa ecològica tractada com a esgraó lateral parcel·la esquerra.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Belianes
  •  Client: Ajuntament de Belianes
  •  Superfície: 98 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia