Projectes : condicionament pista bitlles

Aj. Vilanova de Bellpuig: condicionament de la pista de bitlles

Rebaix del terreny de les 3 pistes dedicades a la pràctica de les bitlles. Una vegada rebaixat, instal·lació de malla antigermiant i aportació, estesa i compactació de terres noves de sauló per donar una superfície anivellada per la pràctica d'aquest esport.  Al fons, plantació amb reg de goter de varies arbustives.

  •  Any: 2021
  •  Localització: Ajuntament Vilanova de Bellpuig
  •  Client: Administració
  •  Superfície: 120 m2
  •  Col·laboradors: