Projecte: Plantació dia de l'arbre

Projecte Estudi Disseny

Commemoració del dia de l'arbre: Ensenyança als alumes petits de la importancia i contribució al planeta dels beneficis de l'espècie arbòria.

  •  Any: 2018
  •  Localització: Lleida
  •  Client: Col·legi públic
  •  Superfície:
  •  Col·laboradors: