Guissona: plantació dia de l'arbre 2022

Guissona: plantació dia de l'arbre 2022

Desprès de dos anys de no poder celebrar la plantació anual del dia de l'arbre amb l'alumnat de les escoles de Guissona, aquest any una vegada aixecades les mesures mes estrictes pel tema de la Covid, s'ha pogut celebrar.

S'han plantat un total de 100 aromàtiques, 100 arbustives i 10 arbres a l'espai del Parc Botànic de Guissona.

Com es pot veure, els nens han col·laborat i aprés moltíssim.

  •  Any: 2022
  •  Localització: Guissona
  •  Client: Ajuntament de Guissona
  •  Superfície:
  •  Col·laboradors:
    Tecnologia i Regs i Escola pública.