Enjardinament casa rural de l'Urgell

Enjardinament casa rural de l'Urgell

Es tracta d'una casa de Belianes autòctona d'aquesta vila, amb l'estructura de pedra típica de l'entorn. Hi ha 2 nivells. El primer s'ha fet tot amb adoqui per poder ficar una pèrgola i dedicar-la a zona d'estar, de descans i menjador.  La part superior s'ha arreglat el terreny i instal·lat gespa artificial. Al final, un parterre de marmolina on hem plantat una olivera subministrada del mateix camp d'oliveres del client.

  •  Any: 2021
  •  Localització: Belianes
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 45 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia - Poa 35-15