Projecte: Reforma total del jardi

Reforma total del jardí

Neteja de tot el terreny amb extracció de terres , materials i lloses existents. Construcció d'un nou jardí amb un terreny ben compactat que donarà estabilitat a la gespa recent instal·lada. Gespa de fabricació nacional garantida en quan al color i deformació del pel. Construcció de diferents parterres amb arbustives i flor de temporada.

  •  Any: 2020
  •  Localització: Mollerussa
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 70 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia