Enjardinament amb gespa artificial a Bellcaire

Enjardinament amb gespa artificial a Bellcaire

Remodelació total d'un antic jardi a Bellcaire. Treballs previes de manteniment de la vegetació que es conserva, podes, retalls, etz... Construcció d'un gran parterre amb sauló i plantació d'arbustives amb suport de reg de goter. La resta una gran zona amb gespa artificial marca VERDALIA, model Poa 35-15

  •  Any: 2022
  •  Localització: Bellcaire
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 120 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia model Poa 35-15