Enjardinament maig 2023 (Corbins)

Enjardinament maig 2023 (Corbins)

Instalꞏlació de gespa decorativa model " Bermuda gras 35", a una superfície real de 95 m2.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Corbins
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 95 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia