Enjardinament amb gespa artificial a Bellpuig

Enjardinament amb gespa artificial a Bellpuig

Jardi de Bellpuig amb gespa artificial marca Verdalia model Poa 35-15. Jardi amb superfície prou gran per combinar diferents zones amb diferents materials: zona de gespa, zona de sauló, parterres de marmolina, jardinera amb muret de pedra tosca, passos fets amb lloses pels camins de mes trànsit.

  •  Any: 2022
  •  Localització: Bellpuig
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 100 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia