Enjardinament amb gespa artificial a Alpicat

Enjardinament amb gespa artificial a Alpicat

Enjardinament a Alpicat. S'ha hagut de reparar el terreny ja que no estava ben anivellat. Aportació de terres drenants fins a aconseguir el nivell desitjat. Jardi molt poc carregat complint amb el gust del client. Construcció d'una zona amb llosa 60x40x5 de model teneré per tal d'accedir a les escales amb la finalitat de no castigar la gespa per ser un lloc de força transit.

  •  Any: 2022
  •  Localització: Alpicat
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 30
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia gespa artificial mod. Poa 35-15