Enjardinament amb gespa artificial a Albesa

Enjardinament amb gespa artificial a Albesa

Jardi amb gespa artificial mod. Verdalia Poa 35-15.  Anteriorment hi ha havia gespa natural molt malmesa. S'ha fet l'arranjament del terreny, treien terra sobrant ja que estava per sobre del nivell de les rajoles, s'ha instal·lat la gespa i construcció d'un petit parterre amb travesses de fusta per què el client pugui plantar flor de temporada.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Albesa
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 60 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia