Enjardinament a Tàrrega.

Enjardinament a Tàrrega.

Instalꞏlació de gespa decorativa model " Bermuda gras 35", a una superfície real de 106 m2.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Tàrrega
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 106 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia