Enjardinament a Guissona

Enjardinament a Guissona

Enjardinament amb gespa artificial, construcció d'un parterre  de marmolina a la part frontal de la façana i al lateral de la casa en forma de "L", construcció d'una zona compacta amb terra de sauló i plantació de diferents plantes arbustives que requereixen poc manentiment.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Guissona
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 40 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia