Enjardinament a Guissona

Enjardinament a Guissona

Enjardinament amb gespa artificial a Guissona. Dues zones diferenciades, l'una amb gespa artificial i l'altra amb terra de sauló.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Guissona
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 80 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia