Projectes jardi a Ciutat Jardi - Lleida

Enjardinament a Ciutat Jardi de Lleida

Enjardinament integral combinant gespa artificial Poa 35-15 Verdalia amb construcció de jardineres a diferents nivells fetes amb travesses de fusta, parterre amb olivera rústica i reg de goter automatitzat a totes les plantacions. També s'ha construït una zona d'uns 30 m2 aprox. amb un paviment de llosa de formigó color teneré

  •  Any: 2021
  •  Localització: Lleida
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 180
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia