Enjardinament a Bellpuig

Enjardinament a Bellpuig

Instal·lació de gespa artificial, construcció de 3 parterres per les plantes:  un amb marmolina de color rosa, l'altre amb greda volcanica i el tercer amb sauló. I instal·lació de diferents plantes.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Bellpuig
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 38 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia