Projecte Aj. Bellpuig: reg camp de futbol

Projecte Estudi Disseny

Instal·lació de nou reg per aspersió al camp de futbol de Bellpuig. Aportació de terres noves, anivellament i sembra de gespa natural

  •  Any: 2010
  •  Localització: Ajuntament de Bellpuig
  •  Client: Administració
  •  Superfície:
  •  Col·laboradors: