Enjardinament a Arbeca

Enjardinament a Arbeca

Jardi de nova construcció a Arbeca. S'han combinat diferents elements d'enjardinament: una part amb gespa artificial com a element decoratiu principal, varis parterres amb diferents graves, gredes, marmolines de color, zona de sauló,  jardinera amb 2 nivells i un racó per dedicar a plantació de flor de temporada.

  •  Any: 2022
  •  Localització: Arbeca
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 180
  •  Col·laboradors:
    Gespa Verdalia model Poa 35-15