Projecte tarima sintètica

Terrassa amb tarima sintètica i jardinera de fusta

Terrassa d'uns 25 m2 aproximadament. Instal·lació de tarima sintètica de qualitat color gris nevado.  També s'ha construït una jardinera alçada amb fusta tractada a l'autoclau amb material aïllant a l'interior per protegir la fusta i les parets.

  •  Any: 2018
  •  Localització: Bellpuig
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 25 m2
  •  Col·laboradors:
    Tarima sintètica